STILCAR Košice s.r.o. Autorizovaný predaj a servis vozidiel značky SUBARU

Stilcar Košice

Vehicle sales and accessories:

STILCAR Košice, s.r.o.

Hraničná 1
040 17 Košice
Slovensko
tel: 0905 961 284

stilcar@subaru.sk

 

Vehicle Service and Spare Parts Sales:

STILCAR Košice, s.r.o.

Hraničná 1
040 17 Košice
Slovensko

tel: 0903 611 369

servis@subaru.sk

 

Billing information :

STILCAR Košice s.r.o.         

Hraničná 1
Košice 04017
IČO: 45716412
Tax ID: 2023128305
VAT ID: SK 2023128305
TB: 2926845989/1100

 

Login

This website uses cookies. More info