Testovacia jazda

Testovacia jazda na vozidle: *

Miesto testovacej jazdy: *

Odoslaním tohto formuláru dávam spoločnosti STILCAR Košice s.r.o, so sídlom Hraničná1/a, 04017 Košice, IČO: 45716412 (ďalej len Stilcar Košice s.r.o.) v súlade s § 7 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon") súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním mojich osobných údajov za účelom ponúkania obchodov a služieb, a taktiež za účelom prieskumu trhu, a týmto súhlasím aj so zasielaním noviniek a obchodných informácií e-mailom, a to do doby, než bude súhlas písomne odvolaný. Zároveň vyjadrujem súhlas s tým, aby tieto moje osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyššie uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených spoločnosťou .Stilcar Košice s.r.o. Beriem na vedomie ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ako aj skutočnosť, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie