Spätný zber odpadových pneumatík

 

V zmysle Zákona č. 79/2015

Pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel a nemotorových vozidiel bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh, ako aj na použité pneumatiky pre motorové a nemotorové vozidlá, ktoré boli uvedené na trh Slovenskej republiky ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozom na účel ich protektorovania a na nakladanie s odpadovými pneumatikami.

Pneumatika na účely tohto zákona je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Spoločnosť STILCAR Košice s.r.o.  , pre občana zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík v sídle spoločnosti ( adresa Hraničná 1,  Košice) v areáli je vyčlenený priestor pre skladovanie odpadových pneumatík .

a

Spoločnosť STILCAR Prešov s.r.o. , pre občana zabezpečuje spätný zber odpadových pneumatík v sídle spoločnosti ( adresa Pod Táborom 47,080 01 Prešov) v areáli je vyčlenený priestor pre skladovanie odpadových pneumatík .

Prevádzková doba , v rámci ktorej môže odovzdať občan odpadové pneumatiky :

Od 9:00 do 9:40 hod.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ďakujeme za Váš záujem o toto vozidlo.

Vypíšte prosím tento formulár.

Miesto kúpy vozidla: *

Ozveme sa Vám v čo najkratšom čase.